Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus

(EU 2016/679) 12–14 artikla

16.12.2020 alkaen

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

Härmän Liikenne Oy (jäljempänä Härmän Liikenne)

Knuuttilanraitti 10, 62300 Alahärmä

Puhelin: vaihde (06) 4848749

 

 1. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava

Knuuttilanraitti 10, 62300 Alahärmä

Puhelin: vaihde (06) 4848749

 

 1. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava

Knuuttilanraitti 10, 62300 Alahärmä

Puhelin: vaihde (06) 4848749

harmanliikenne@harmanliikenne.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Härmän Liikenteen asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Härmän Liikenteen asiakastietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Härmän Liikenteen palveluissa. Palvelujen tietoturvallisuuden sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinnan toteuttaminen.

Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.

Härmän Liikenteen toiminnan, palvelujen ja maksamisen toteuttaminen sekä seuranta, analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi. Palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen sekä testaaminen.

Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.

Palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.

Härmän Liikenteen vastuullisuuden toteuttaminen.

Väärinkäytösten, rikosten ja ongelmatilanteiden ehkäiseminen ja selvittäminen.

Asiakkaiden ja Härmän Liikenteen oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

Henkilötietojen anonymisointi ja tuhoaminen tietoturvallisesti.

Mahdollisten asiakaspuhelujen nauhoituksia käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, asiakkaiden ja Härmän Liikenteen oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja turvallisuussyistä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käsittelyn tarkoituksesta ja/tai henkilötiedosta riippuen asiakkaan ja Härmän Liikenteen välisen sopimuksen valmistelu tai toteuttaminen, Härmän Liikenteen lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, asiakkaan suostumus, tai Härmän Liikenteen tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttaminen.

Härmän Liikenne huolehtii siitä, että oikeutettuun etuun perustuva käsittely on asiakkaan etuihin nähden oikeasuhteista ja vastaa asiakkaan kohtuullisia odotuksia. Henkilötietojen käsittely saattaa perustua oikeutettuun etuun esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäiseminen ja selvittäminen

Asiakkaan ja Härmän Liikenteen oikeusturvan varmistaminen

Palveluiden teknisen toimivuuden varmistaminen

Palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen sekä raportointi

Asiakkuuden analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen

Tutkimus ja tilastointi

Palveluiden sisällön kohdentaminen ja personointi

Markkinointi ja sen seuranta ja mittaaminen

Asiakaspalvelu ja puheluiden tallentaminen

Sovellusten ja palvelujen käyttö- ja käyttäytymistiedot (esim. palvelun tarjoamiseksi välttämättömät evästeet ja muut verkkotunnisteet)

Härmän Liikenteen mobiilipalveluissa, jotka toimivat asiakkaan lataaman sovelluksen kautta, noudatetaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Voit tutustua Applen ehtoihin täällä https://www.apple.com/legal/privacy/fi/ , Googlen ehtoihin täällä https://policies.google.com/privacy?hl=fi ja Microsoftin ehtoihin täällä https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacy.

 

 1. Rekisterin henkilötiedot

Härmän Liikenteen kuluttaja-asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot

Nimitiedot

Sukupuoli

Syntymäaika

Yhteystiedot:

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Kotikuntatiedot

Asiointikieli

Muut asiakkaan demografiatiedot

Yksilöivät tunnisteet

 

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:

Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet

 

Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet:

Asiakkaan IP-osoite jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä

Asiakkaan käyttämälle päätelaitteelle annettava tunniste jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä (käyttötarkoituksena väärinkäytösten ehkäiseminen ja asiakkaan suojelu)

Asiakkaan maksukortteihin liittyvät tunnisteet ja numerot

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

Asiakkuuden alkaminen, päättyminen ja tila

Asiakkaan palvelujen käyttö ja kontaktihistoria

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Markkinoinnin kohdentamisen suostumukset ja kiellot

Evästeiden ja muiden vastaavien seurantateknologioiden käytön suostumukset ja kiellot

Tiedot henkilötietojen käsittelyn rajoituksista

Asiakas- ja palveluviestien sekä muistutusten tilaukset

Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot ja mieltymykset

Asiakkaan ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla johdetut tiedot

Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot

Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot sekä keskustelut ja kuvatiedot

Osallistuminen tuote- ja palvelukehitykseen

Tehdyt tehtävät, saavutukset ja palkinnot

Asiakaspuhelujen nauhoitukset

Asiakaspalvelutapahtumien tiedot, käsittelytiedot sekä aihe- ja luokittelutiedot

Asiakaspalaute

Väärinkäytösten ehkäisemiseen ja selvittämiseen liittyvät tiedot

Osallistuminen Härmän Liikenteen tapahtumiin, kilpailuihin

Asiakasetuihin ja arvontoihin osallistumiset ja lunastukset

Asiakkaan lippuostot Härmän Liikenteen tapahtumiin

Palvelu- ja maksutapahtumatiedot

Palvelutapahtuma- ja myyntitiedot

Palvelukohtaiset asiakastiedot

Palvelujen personointitiedot

Sovellusten ja palvelujen käyttäytymis- ja käyttötiedot (sisältäen esim. verkkoanalytiikan tiedot, lokitiedot, evästeet ja muut vastaavat seurantateknologiat*, istuntotunnisteet, IP-osoitteen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedoista lasketun tunnisteen)

Tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot

Maksutapahtumat Härmän Liikenteen palveluissa ja maksunvälitystiedot

Maksukorttien käyttöön Härmän Liikenteen palveluissa liittyvät tiedot

Tietyissä peleissä ja palveluissa asiakkaan sijaintitiedot

Sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla kerätyt tiedot

IP-osoitteen perusteella laskettu maatieto.

* Evästeet (cookies) ja muut vastaavat seurantateknologiat, kuten mobiilimarkkinointitunnisteet ja verkkojäljitteet, ovat käyttäjän päätelaitteella käsiteltäviä tunnisteita.  Ne sisältävät yksilöllisen tunnisteen, joka voidaan liittää käyttäjään. Härmän Liikenne käsittelee verkkopalveluissaan evästeitä ja muita vastaavia tunnisteita palvelujen käytön helpottamiseksi, toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi, palvelujen käytettävyyden analysoimiseksi, palvelujen ja yksilöllisen asiakaskokemuksen kehittämiseksi sekä sisältöjen ja markkinoinnin kohdentamiseksi.

Härmän Liikenteen verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

Asiakas voi halutessaan estää evästeisiin perustuvan kiinnostusalueidensa mukaisen mainonnan tai sisällön kohdentamisen osoitteessa: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi Härmän Liikenne voi tehdä tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoaesimerkiksi asiakkaan yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikeistä tai hiiren liikkeistä.

Sijaintiperusteisen palvelun, kuten Bussit Kartalla -sovelluksen ja Kätevä Seinäjoki-sovelluksen, yhteydessä asiakas voi halutessaan peruuttaa paikannukseen antamansa suostumuksen mobiililaitteen paikkatietoasetusten kautta.

 

 

 1. Tietolähteet

 

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, Härmän Liikenteen verkkokaupan, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.

Asiakkaan tietoja saadaan myös muista Härmän Liikenteen ylläpitämistä kuluttaja-asiakkaita koskevista henkilörekistereistä niiltä osin kuin tietojen käytöstä on informoitu asiakasta.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy Härmän Liikenteen tietojärjestelmiin myös Härmän Liikenteen verkkopalvelujen sekä Härmän Liikenteen sisältöjä ulkoisissa verkkopalveluissa käytettäessä.

Asiakkaalta itseltään saatavien tai asiakkaan toiminnan seurauksena syntyvien tietojen lisäksi Härmän Liikenne saa asiakkaan henkilötietoja lähinnä

 

Väestötietojärjestelmästä

Suomen asiakastietojärjestelmästä

Asiakkuuksia kuvaavia tietoja tuottavista tietopalveluista asiakkaan yksilöiviä ja ryhmitteleviä tietoja, kuten evästeprofiileita muilta rekisterinpitäjiltä

Viranomaisilta lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa

 

 1. Henkilötietojen vastaanottajat

Härmän Liikenne siirtää ja luovuttaa asiakastietoja ainoastaan lainsäädännön sallimissa puitteissa. Härmän Liikenne käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä asiakastietoja käsitellään hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella.

 

Keskeisimpiä asiakastietoja käsitteleviä Härmän Liikenteen yhteistyökumppaneita ovat:

 

Vastaanottajan tyyppi (käsittelytoimet)

Toimiala

 

Maksutapahtumien toteuttaminen

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Asiakkuuden hallinnointi

Informaatio ja viestintä

Asiakkuuksien analysointi ja raportointi

Informaatio ja viestintä

Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Asiakasviestintä ja -kontaktit

Informaatio ja viestintä

Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Kuljetus

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Markkinointiviestintä ja suoramarkkinointi

Informaatio ja viestintä

Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi

Kuljetus

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

 

 

 

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Asiakkaan nimestä, puhelinnumerosta ja/tai sähköpostiosoitteesta muodostettava yksilöivä tunnistetieto voidaan välittää Facebookille Härmän Liikenteen markkinoinnin kohdentamiseksi Facebookissa. Asiakastietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön mahdollistamissa tilanteissa tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten.

Lisäksi asiakastietoja voidaan siirtää Härmän Liikenteen suoramarkkinointirekisteriin ja Härmän Liikenteen kuluttaja-asiakkaiden palvelutuotannossa käytettäviin erillisiin rekistereihin.

Härmän Liikenteen mobiilipalveluissa, jotka toimivat asiakkaan lataaman sovelluksen kautta, noudatetaan Härmän Liikenteen tietosuojakäytäntöjen lisäksi kyseisen palveluntarjoajan ehtoja ja tietosuojakäytäntöjä. Voit tutustua Applen ehtoihin osoitteessa https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/fi/terms.html ja Googlen ehtoihin osoitteessa http://www.android.com/terms.html.

 

 1. Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja siirtojen suojatoimet

 

Härmän Liikenne käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita asiakastietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä asiakastietoja käsitellään hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella.

Härmän Liikenne huolehtii, että EU-/ ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on laillinen siirtoperuste ja suojatoimenpiteet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn ja tietosuojan riittävän tason varmistamiseksi.

 

Yleisimmät Härmän Liikenteen käyttämät suojatoimenpiteet ovat:

Euroopan komission päätös kyseisen maan tietosuojan tason riittävyydestä

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 45 artikla)

Euroopan komission antamien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden käyttäminen

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 46.2c artikla).

 

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Härmän Liikenne säilyttää vain Härmän Liikenteen toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja/tai henkilötiedon perusteella. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös lainsäädännössä asetetut velvoitteet henkilötietojen säilyttämiseen sekä muut säilytysaikaa määrittävät määräajat (esim. kanneaika tai syyteoikeuden vanhentumisaika) erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle.

 

Näillä määräytymisperusteilla Härmän Liikenne säilyttää henkilötietoja esimerkiksi seuraavalla tavalla

alle tai noin 1 vuosi tiedon tallentumisesta: puhelutallenteet ja evästeprofiileja markkinointitarkoituksiin.

noin 1 vuosi Härmän Liikenteen ja asiakkaan välisen asiakkuuden sopimussuhteen päättymisen jälkeen: tiedot, joita tarvitaan asiakkuuden operatiiviseksi hoitamiseksi.

noin 3 vuotta Härmän Liikenteen ja asiakkaan välisen asiakkuuden sopimussuhteen päättymisen jälkeen: tiedot, joita tarvitaan yleisen lakisääteisen vanhentumisajan vuoksi.

noin 7 vuotta tapahtuman toteutumisesta kirjanpitolain mukaisen säilytysvelvollisuuden vuoksi: maksutapahtumat.

tyypillisesti 5 – 10 vuotta Härmän Liikenteen ja asiakkaan välisen asiakkuuden sopimussuhteen päättymisen jälkeen: tiedot, joita tarvitaan Härmän Liikenteen tai asiakkaan oikeusturvan varmistamiseksi.

Härmän Liikenne poistaa käyttötarkoitukseen nähden tarpeettomiksi käyneitä henkilötietoja myös asiakassuhteen aikana, mm. markkinoinnin toteuttamiseen ja verkkopalvelun käyttöön liittyviä henkilötietoja.

Asiakas voi pyytää poistamaan itseään koskevia henkilötietoja. Ennen pyynnön toteuttamista Härmän Liikenne arvioi tietojen tarpeellisuutta huomioiden muun muassa sen, tuleeko tiedot säilyttää lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi tai Härmän Liikenteen oikeusturvan varmistamiseksi.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai tuhotaan turvallisesti.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Härmän Liikenne käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Härmän Liikenteen kuluttaja-asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja saatavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. Laitteistojen ja tiedostojen suojaus, käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet, käyttötapahtumien rekisteröinti, kulunvalvonta sekä käsittelyn ohjeistus ja valvonta.

Härmän Liikenne edellyttää henkilötietojen salassapitoa ja asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan. Henkilötietoja käsittelevät vain Härmän Liikenteen sekä Härmän Liikenteen alihankkijoiden palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Härmän Liikenteen verkkopalvelun tietoliikenne on salattua, ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

 

 1. Asiakkaan oikeudet

 

Asiakkaalla on oikeus saada avointa ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Tietoa on tarjolla harmanliikenne.fi/tietosuojaseloste sekä Härmän Liikenteen asiakaspalvelusta.

Asiakkaalla on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö Härmän Liikenne hänen henkilötietojaan vai ei. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa tai jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Siltä osin kuin asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen ja on automaattista, asiakkaalla on oikeus saada Härmän Liikenteelle toimittamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Härmän Liikenne voi periä pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimenpidettä, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.

Asiakas voi pyytää jäljennöksen itseään koskevista henkilötiedoista joko kirjallisesti tai sähköisesti. Jos asiakas tekee sähköisen pyynnön, tiedot toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa, ellei asiakas toisin pyydä. Muussa tapauksessa tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti väestötietojärjestelmästä varmennettuun asiakkaan osoitteeseen. Pyynnön yhteydessä asiakkaan tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, millaisia tietoja hän haluaa saada, tai millaisia tarkoituksia varten tiedot halutaan.

Sähköinen pyyntö tehdään Härmän Liikenteen asiakaspalvelun kautta. Kirjallinen pyyntö tehdään toimittamalla henkilökohtaisesti allekirjoitettu pyyntö osoitteella: Härmän Liikenne Oy, Asiakasrekisteripäällikkö, Härmän Liikenteen kuluttaja-asiakasrekisteri/Henkilötietopyyntö, 62300 Härmä. Pyynnöstä tulee ilmetä asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka asiakas haluaa saada.

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevan tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa, jos henkilötiedon käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. Oikeus vaatia henkilötiedon poistamista ei koske tilanteita, joissa Härmän Liikenteellä on velvollisuus säilyttää tiedot lain mukaan taikka Härmän Liikenteen tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi, kuten oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Näissä tilanteissa Härmän Liikenne poistaa asiakkaan henkilötiedot ilman erillistä pyyntöä, kun tietojen säilyttämiseen määritelty aika on kulunut.

Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Asiakkaalla on muun muassa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten. Härmän Liikenteen ja asiakkaan välisessä asiakkuuden sopimussuhteessa asiakas voi estää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä Härmän Liikenteen asiakaspalveluun. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista voi pyytää Härmän Liikenteen asiakaspalvelusta.

Siltä osin kuin asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Härmän Liikenteen ja asiakkaan välisessä asiakkuuden sopimussuhteessa asiakas pystyy hallinnoimaan suostumuksia ottamalla yhteyttä Härmän Liikenteen asiakaspalveluun. Suostumuksen peruuttaminen voi vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin.

Mikäli Härmän Liikenne arvioi asiakkaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tekee niiden perusteella automaattisen päätöksen, joka perustuu osapuolten väliseen sopimukseen tai asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus vaatia, että tietoja käsittelee automatisoinnin sijaan henkilö. Lisäksi asiakkaalla on oikeus esittää kantansa asiassa ja riitauttaa Härmän Liikenteen asiassa tekemä päätös.

Lisätietoja asiakkaan oikeuksien käyttämisestä sekä henkilötietojen käsittelystä saa Härmän Liikenteen asiakaspalvelusta. Härmän Liikenteen asiakaspalvelun yhteystiedot ovat: puhelin 06 4848749 (pvm/mpm), sähköposti harmanliikenne@harmanliikenne.fi

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

 

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena Härmän Liikenteen toimistolla. Markkinointisuostumus on mahdollista antaa joko sähköisesti, puhelimitse asiakaspalvelukontaktissa tai muutoin asiakkaan palvelutapahtuman yhteydessä.

Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin

-Sähköpostiin

-Matkapuhelimeen

-Härmän Liikenteen sovelluksiin (push-viestillä)

 

Asiakas voi kieltää

-Postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin

-Sähköpostisuoramarkkinoinnin

-Push -viestit

 

Härmän Liikenne päivittää postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin kiellon myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta.

Asiakas voi kieltää markkina-ja mielipidetutkimusten lähettämisen Härmän Liikenteen verkkopalvelussa, asiakaspalvelussa ja Härmän Liikenteen myyntipisteissä

Asiakas voi myös kieltää tietojensa siirtämisen Härmän Liikenteen mahdolliseen suoramarkkinointirekisteriin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Kun asiakas ei ole antanut Härmän Liikenteelle lainkaan suostumuksia ja on antanut kaikki kiellot, ei hänelle kohdenneta Härmän Liikenteen suoramarkkinointia, etämyyntiä tai markkina-ja mielipidetutkimuksia puhelimella, postilla tai sähköpostilla. Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.

 

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valituksen voi tehdä erityisesti siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa asiakkaan vakinainen asuin- tai työpaikka on, tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

Kiinnostuitko

Teemme sinulle toiveidesi mukaisen, yksilöllisesti suunnitellun matkapaketin.